ALGEMENE VOORWAARDEN HERINNERJEWIEJEBENT

 • De cliënt is zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk voor zijn/haar handelen tijdens het consult. Handelingen die voortkomen en het gevolg zijn van de behandeling of het consult zijn geheel voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar emoties en de beleving daarvan. Emoties die voortkomen en het gevolg zijn van de behandeling of het consult zijn geheel voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Herinnerjewiejebent is niet verantwoordelijk voor welke emotie en/ of handeling/gedrag dan ook.
 • Tijdelijke fysieke en/of emotionele klachten of verergering daarvan tijdens of na de behandeling of consult kan Herinnerjewiejebent niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Herinnerjewiejebent geeft geen diagnoses en/of medisch advies die gerelateerd zijn aan de fysieke gezondheid en draagt hier geen enkele verantwoordelijkheid voor. Een arts dient geraadpleegd te worden bij medische vraagstukken.
 • De  consulten vinden bij mij thuis plaats in Rhenen of worden, indien gewenst vanuit de cliënt of Herinnerjewiejebent, gegeven via Skype. Op verzoek kan het consult op een andere locatie plaatsvinden b.v. praktijk van instelling. Dit zal altijd vanuit overleg plaatsvinden.
 • Als de cliënt verhinderd is om een afspraak na te komen om wat voor reden dan ook, dan dient dit uiterlijk 24 uur van te voren afgemeld te worden. Gebeurd dit niet dan ontvangt cliënt een rekening.
 • Als Herinnerjewiejebent verhinderd is en de afgesproken behandeling en/of consult niet kan nakomen dan zal Herinnerjewiejebent dit z.s.m. laten weten aan de cliënt en zal Herinnerjewiejebent er zorg voor dragen dat er z.s.m. een nieuwe afspraak wordt gemaakt.
 • Na de behandeling en/of consult ontvangt de cliënt een factuur, deze dient binnen 7 dagen te worden overgemaakt op het rekeningnummer zoals vermeld staat in de factuur.
 • Voor afgesproken consulten kan geen geld worden teruggevraagd.

Ten aanzien van consulten via Skype geldt het volgende:

 • Deze kunnen per inschrijfformulier, mail of telefoon worden aangevraagd.
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een goed werkend skypeprogramma.
 • Indien de verbinding om welke reden dan ook uitvalt of slecht is proberen we eerst het contact te herstellen, dit kan b.v via de telefoon. Als de verbinding blijft storen of helemaal uitvalt dan besluit ik het consult op een ander tijdstip voort te zetten.
Scroll naar top