THE UNKNOWN

In the ALL-mighty there is one presence. It’s the presence of being fully awaken to the responsibility of the heart. The great knowing of the unknown is the biggest challenge for mankind. It’s beyond measure and incredible powerful. It’s the vulnerability that speaks through the heart that allows us to enter the biggest adventure we call life. Have trust and faith.

-Gechannelde boodschap via Marlies van mijn gids RA

Wie is Marlies?

Graag stel ik me aan je voor..

Ik werd als een hooggevoelig  indigo meisje geboren en al snel bleek dat ik over mediamieke talenten beschikte. Ik hoorde, zag en voelde energieën die niet waarneembaar waren met ons aardse oog. Ik had al snel door, dat ik niet zonder reden hier was en al vroeg ontwikkelde ik een natuurlijke interesse voor het spirituele. Waarom zijn wij hier, wat is onze missie maar vooral hoe maak ik mijzelf meer en meer bewust van mijn UNIEK zijn..

Mijn ontwakingsproces was begonnen!

 

In mijn generatie was het niet “gewoon” je met dit soort zaken bezig te houden en stuitte dan ook op de nodige weerstand. Zowel binnen als buiten het gezin voelde ik mij vaak alleen en onbegrepen. In plaats van te vertrouwen op mijn sterke intuïtie en eigen kracht, raakte ik uit de verbinding met mijzelf.. 

Wat ik dacht… dat datgene wat ik voelde niet waar was…

Vanuit deze beperkende overtuiging ging ik situaties en omstandigheden aantrekken, die mij keer op keer bevestigde dat ik er niet toe deed. Ik kreeg gespiegeld waarin ik mezelf tekort deed en dit inzicht bracht mij naar de kern van de vraag, wat weerhoudt mij te zijn wie ik ten diepste ben? Mijn grootste angst was te gaan staan voor mijzelf en mijzelf in alles te omarmen wie ik ben. De reis terug naar mijn hart was begonnen en bracht mij in contact met mijn diepste pijn en tegelijkertijd een intens verlangen te leven naar de roep van mijn hart en de werkelijke behoeftes van mijn ziel.

Binnen deze dualiteit lag het mooiste cadeau verscholen..

Ik durfde in de spiegel te gaan kijken en zag dat heel veel niet van mij was, dat ik veel had aangenomen voor waar maar het niet mijn waarheid was! Ik had de moed uit het drama van het slachtoffer te stappen en de verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven te gaan dragen. Dat ik er mocht zijn in alle opzichten!

De hobbels die ik onderweg tegen kwam zijn allemaal ervaringen geweest op het pad van mijn ziel en zijn van onschatbare waarde geweest voor mijn groei in bewustzijn. Het transformeren van pijn heeft mij diepe vreugde gebracht en mijn hart geopend. Dit licht ligt in een ieder besloten en het is ook iedereen gegeven dit licht in zichzelf opnieuw te ontdekken.

Ik omarmde mijn gevoeligheid en talenten. De ontdekking van een sprankelende, open en ontvankelijk mooie vrouw die vanuit haar waarheid het leven tegemoet lacht.

Vanuit mijn hart begeleid ik nu mensen op een dusdanige wijze dat zij zich ondersteunt, gemotiveerd, geheeld, getroost en geïnspireerd voelen en kennis maken met de vreugde en licht die zij zijn. Bekrachtiging is in mijn sessies het sleutelwoord. De transformatie van mijn eigen pijn levert nu een bijdrage aan het helingsproces van anderen..

De zoektocht naar je ware potentie gaat vaak over vele hobbels en door diepe dalen. In die dalen ligt het antwoord besloten om te komen tot de vraag “ Wat heb ik nodig om te leven naar mijn ware ZELF?” Dit is een proces van diepe ontvankelijkheid en kwetsbaarheid en getuigt van grote moed. Ik bied je een veilige en warme bedding om je in dit proces de ruimte te geven en te mogen ontplooien in al haar schoonheid.

Ik heet je van harte welkom!