I
AM THE LIGHT, THE LIGHT I AM
-Matt Kahn

Voor wie?

Een ieder die bij het lezen van mijn website een JA gevoel krijgt. Alles is energie dus als de intentie van mijn woorden jou raken, dan klopt het altijd! Het universum steunt vanuit onvoorwaardelijke liefde en helpt je op de weg van bewustwording met prachtige synchroniciteiten..

Een ieder die inzicht wil krijgen en verdieping zoekt in de thema’s die spelen, binnen het bewustwordingsproces wat LEVEN heet. Alle thema’s/ hulpvragen zijn welkom omdat ze allen een grote waarde in zich dragen. Door er vanuit liefde naar de kijken en te verwelkomen, geef je weerstand de gelegenheid om op te lossen en om met een verruimde blik een nieuwe fase in te gaan.

Hoogsensitiviteit

Als je hoogsensitief bent en je ondersteuning kunt gebruiken bij het acceptatieproces van je gevoeligheid en handvatten kunt gebruiken om je unieke talent op aarde neer te zetten. Je bewust te worden van je gevoeligheid, hoe begrens ik mijzelf en hoe voelt dat dan, is een gevoel van de ander of van mij, omgaan met overprikkeling en het voorkomen daarvan, de neiging jezelf weg te cijferen om loyaal te zijn naar de ander, de angst voor afwijzing.

Veel hoogsensitieve mensen hebben vaak moeite met VOELEN en dat voelen ervaar je in je lijf. Je lichaam praat en geeft zeer heldere signalen af over wat klopt of niet klopt. De kunst is te durven luisteren en open te staan voor datgene wat zich aankondigt. Bewust contact leren maken met je lichaam is essentieel om te komen tot de gewenste stappen en je lekkerder in je vel gaat zitten. Dan wordt hoogsensitiviteit een kwaliteit in plaats van een last.

Nieuwetijdsjongeren en volwassenen

Ik begeleid Nieuwetijdsvolwassenen en jongeren en laat ze hun verhaal vertellen. ”Ik voel me zo anders” en “het lijkt wel alsof ik hier niet vandaan kom?” zijn vragen die veel verwarring kunnen oproepen. Nieuwetijdsmensen lopen vaak tegen dezelfde problemen aan, zoals hierboven beschreven bij hoogsensitiviteit. Er zijn echter een aantal verschillen in beleving en intensiteit. Een nieuwetijdskind heeft niet alleen vanaf de geboorte een zeer sterke verbinding met het licht, de bron maar neemt deze natuurlijke staat van zijn mee gedurende zijn/haar verdere leven. Ze “weten” dat ze hier niet zonder een reden zijn en volgen het pad van hun missie. Hun afstemming op zielsniveau en het zijn op aarde als mens in een fysiek lichaam, is vaak een hele grote uitdaging. Ze nemen makkelijk allerlei niet aardse energieën waar en stemmen zonder veel moeite af op hoge liefdevolle trilling, wat sterke begrenzing en aarding vraagt echter zijn deze vaak niet goed geïntegreerd.

Als dit uit balans is,  is een gevoel van eenzaamheid/afgescheidenheid niet vreemd.

Wat ik doe is je de ruimte geven jouw verhaal te vertellen, wat je beweegt, wat je voelt, waar je pijn zit, wat je voedt, wat je verlangens zijn, je vreugde.

Transformatieprocessen

Mensen die ondersteuning zoeken bij en tijdens diepe transformatieprocessen. De energie op aarde verandert en daagt ons uit angst te transformeren naar liefde…een hartgedragen bewustzijn. Dit betekent voor velen, een wakker worden uit de illusie, van datgene wat eerder door ons als waarheid gezien wordt.

Een voorbeeld, na een liefdesrelatie van jaren voel je ineens, het werkt niet meer voor mij. Je kan er niet echt de vinger op leggen maar als je naar je gevoel luistert is er iets bij jou verandert. Wat je als waarheid zag en beleefde is ineens niet meer de waarheid.

Dat wat altijd zo vertrouwd was blijkt ineens als niet uitdagend te worden ervaren. Het plezier en de vreugde maken plaats voor twijfel en onzekerheid waarbij de beëindiging van de relatie wordt overwogen. Stapje voor stapje kom je tot de beslissing dat het beter is de relatie te stoppen. Bij veel mensen zie ik dan een zogenaamd “kantelpunt”. Het verbreken van de relatie geeft aanleiding tot het voelen van ongehoorde schaduwdelen zoals, het gevoel hebben te falen, heb ik er wel goed aan gedaan, schuldgevoelens. Tegelijkertijd is dit dé mogelijkheid om in contact te komen met je werkelijke behoeftes en verlangens en dat is kiezen waar je voor staat vanuit je hart.. een nieuwe waarheid.

Dit soort processen kunnen ingrijpend zijn en stelt ons voor grote uitdagingen. Begeleiding kan dan erg waardevol en ondersteunend zijn. Tijdens een traject van meerdere consulten, bied ik tussentijdse evaluatiemomenten.

Reguliere circuit en specialisaties

Voor diegene die geen aansluiting meer vinden of voelen binnen het reguliere circuit van de gezondheidszorg en op zoek zijn naar een meer zielsgedragen begeleiding. 

Loop je vast in het reguliere circuit en heb je het gevoel er niet helemaal op je plek te zijn? Wil je graag met je hulpvraag aan de slag en heb je ondersteuning nodig maar zijn de wachtlijsten binnen de reguliere hulpverlening zo lang, dat begeleiding niet kan worden geboden?

Heb je twijfels of de begeleiding die wordt geboden wel bij je past? Vindt je het lastig om mee te draaien in groepen en heb je het gevoel dat je meer baat zou kunnen hebben bij individuele begeleiding op maat? Krijg je soms het gevoel overspoeld te raken binnen een setting die niet altijd even veilig voelt? Lees dan hier verder